Referencer

Vi samarbejder gerne bredt med speciallæger i hele Danmark.

Vores virkefelt er transskribering af speciallægeerklæringer og epikriser.

Vi transskriberer også almindelige korrespondancer.

Derudover tilbyder vi hjælp, til fremstilling af grafiske materialer til klinikken.

Vi benytter